Niniejszym pragniemy poinformować, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koło w Rykach zmieniło nazwę na:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Rykach.

          Z dniem 23.01.2017 r. Koło w Rykach uzyskało osobowość prawną.

W związku z tym zmianie uległy również numery:

NIP 506 011 45 08 oraz  REGON 366392367

a także numer KRS: 0000162757 , na który można przekazać 1% swojego podatku.

        Adres siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz wszystkie dane kontaktowe pozostają bez zmian.