WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Wyczółkowskiego 12

w Rykach

działający przy

Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

 

ZAPRASZA

Osoby, które ukończyły 18 r.ż. i posiadają znaczny

lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka pobytu dziennego, która przygotowuje osoby z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia i podjęcia pracy zawodowej

poprzez

· Rozwijanie indywidualnych predyspozycji psychofizycznych

· Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych

· Integrację ze społecznością lokalną

· Włączanie w życie kulturalne

· Treningi umiejętności społecznych, ekonomiczne, aktywizację zawodową

· Budowanie poczucia własnej wartości

· Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rykach posiada 11 pracowni o różnych profilach m.in. ślusarsko – rękodzielnicza, gospodarstwa domowego, fryzjerska, krawiecka, fotograficzno – informatyczna, witrażu i inne. W placówce odbywają się także zajęcia z psychologiem, rehabilitantem, logopedą oraz szereg imprez kulturalnych.

 

Uczestnictwo z zajęciach WTZ jest bezpłatne!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt (81) 8651083 lub 662 129 722