W dniu 17 grudnia 2015 roku odbyło się  Spotkanie Opłatkowe dla uczestników, rodziców, pracowników i zaproszonych gości. Tradycją stało się uświetnianie naszej uroczystości przez występy grupy wokalno-teatralnej, który wystawiła przedstawienie zatytułowane „Paczuszka w Złocistym Papierze”. Wzruszająca opowieść o losach niezwykłego podarunku poruszyła zebranych i skłoniła do refleksji. Następnie wszyscy złożyli sobie nawzajem życzenia i połamali się opłatkiem.

Teatralną opowieść naszych podopiecznych mieli okazję obejrzeć mieszkańcy Powiatu Ryckiego, gdyż na zaproszenie Burmistrza Ryk Jarosława Żaczka wzięliśmy udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym przy MGOK.