W dn. 17.02.2016 r. w Centrum Kultury w Lublinie odbył się II etap konkursu XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralno-Muzycznego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana 2016. Organizatorami Albertiany są Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” i Fundacja im. Brata Alberta z Krakowa, której prezesem jest ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski .

Po przejściu I etapu konkursu, którym był przegląd nadesłanych płyt DVD z przedstawieniami teatralnymi i występami solistów z 4 regionu – czyli województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego –  jury zakwalifikowało do II etapu min. przedstawienie grupy „Kreska” z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach i solistę Tomasza Dziubaka prowadzonych przez terapeutów: Małgorzatę Chmielewską i Romana Grzelaka.

W II etapie Jury Festiwalu, w skład którego wchodzili : Natasza Ziółkowska-Kurczuk – reżyser, scenarzysta, dziennikarz, Angelika Kusak, Małgorzata Godek-Wójcik- koordynatorzy z Fundacji Anny Dymnej i Fudacji im. Brata Alberta oraz Krzysztof Stachyra –muzykoterapeuta i wykładowca UMCS w Lublinie oceniło dziewięć  przedstawień oraz pięciu  solistów.

Pierwsze miejsce w kategorii zespołów teatralnych przyznano przedstawieniu „Bajka o uczuciach”, w wykonaniu grupy „Kreska” z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach.

Nagrodę zwycięskiej grupie wręczał osobiście ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Trzecim, ostatnim etapem konkursu będzie udział w koncercie finałowym, który odbędzie się 14.03.2016 w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Wezmą w nim udział zwycięzcy konkursów z pięciu regionów Polski. Nasz region i miasto reprezentować będą oczywiście Nasi wspaniali uczestnicy-aktorzy grupy teatralnej „Kreska” z Warsztatów Terapii Zajęciowej.