Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach to placówka dla młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, która przez 11 lat swojej działalności na dobre wpisała się w życie miasta i okolicznych gmin. Głównym założeniem placówki jest przygotowanie uczestników do życia w społeczeństwie oraz do wyjścia na rynek pracy, co w konsekwencji przynosi ogromna poprawę ich jakości życia. Kadra i podopieczni Warsztatów mają również swój udział w życiu kulturalnym miasta i okolic, należy przypomnieć chociażby ogromny sukces na festiwalu Anny Dymnej „Albertiana” w Krakowie.

Jedna z największych placówek w regionie wschodnim (uczęszcza do niej 60-u podopiecznych) funkcjonuje dzięki środkom finansowym PEFRON oraz częściowo Starostwa Powiatowego w Rykach. Do palcówki uczęszczają niepełnosprawni mieszkańcy miasta i gminy Ryki, ale zdecydowana więks

zość uczestników to mieszkańcy okolicznych gmin: Kłoczew, Ułęż, Nowodwór, Stężyca, Trojanów, co wiąże się z koniecznością codziennego ich dowozu na zajęcia.

Obecnie Warsztaty dysponują dwoma środkami transportu, ale jeden z busów to bardzo stary i wyeksploatowany samochód, który z powodu dużej awaryjności – a co za tym idzie ogromnych kosztów utrzymania – wymaga wymiany.

Koszt nowego busa to 116 tysięcy złotych. Ze środków PEFRON placówka otrzymała 65 tysięcy złotych a ze środków własnych udało się zgromadzić

22 tysiące złotych. Jak łatwo wyliczyć brakująca kwota to ok. 30 tysięcy złotych.

W sytuacji , gdy nie uda się zgromadzić brakującej kwoty do 31.10.2016 r. Warsztaty będą zmuszone zrezygnować z dofinansowania PEFRON i zakupu busa, co w konsekwencji może skutkować zmniejszeniem liczby osób niepełnosprawnych w placówce.

Drodzy czytelnicy, którym nieobojętny jest los osób niepełnosprawnych!

Uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zarząd Koła PSOUU w Rykach zwracają się z ogromną prośbą o pomoc . Nawet najmniejsze wsparcie finansowe pomoże rozwiązać tę niezwykle trudną sytuację, w jakiej znalazła się placówka.

Ludziom dobrej woli podajemy numer konta lub zapraszamy do biura

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 12.

Bank Spółdzielczy O/Ryki 25 8724 0005 2001 0000 2554 0001