W związku z poleceniem Wojewody Lubelskiego z dn. 11.03.2020r Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach ogłaszają czasowe zawieszenie działalności w okresie od 12.03.2020r do 25.03.2020r

poniżej cytujemy treść polecenia:

„Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Zarządom Powiatów województwa lubelskiego

czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r., w nadzorowanych lub podległych:

a) placówkach wsparcia dziennego,
b) centrach integracji społecznej,
c) klubach integracji społecznej,
d) dziennych domach samopomocy,
e) środowiskowych domach samopomocy,
f) warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.”

podpisno: Wojewda Lubelski Lech Sprawka