Warunki przyjęcia

Uczestnikiem WTZ może zostać osoba z niepełnosprawnością intelektualną, o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej, zawartym w Orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

  • podanie do Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rykach o przyjęcie do WTZ,
  • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego,

Podania należy składać do Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 12.