24 kwietnia w naszej placówce odbył się Warsztatowy Turniej Boccia, w której wzięło udział 6 drużyn utworzonych z uczestników WTZ. Turniej rozpoczął się krótką grą pokazową dwóch drużyn terapeutów i przebiegał w sportowej atmosferze poszanowania i wzajemnej tolerancji. W systemie gry „Każdy z każdym” wyłoniono 4 drużyny finałowe, a niekwestionowanym zwycięzcą okazała się drużyna uczestników pracowni witraż-stolarska. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, drobne upominki, a wygrani przygotowany przez terapeutów warsztatowy Puchar Boccia.

BOCCIA – dyscyplina sportowa osób niepełnosprawnych, która powstała na początku lat 80-tych. Jest grą integracyjną, która oprócz rywalizacji daje radość i satysfakcję. Mogą w nią grać zarówno osoby pełnosprawne ruchowo jak i niepełnosprawne, nawet z cztero-kończynowym porażeniem, gdyż posiada wiele rozwiązań taktycznych. Zasady gry są bardzo proste: dwie drużyny dysponujące bilami czerwonymi lub niebieskimi starają się umieścić swoje kule jak najbliżej umieszczonej na boisku bili białej.