W dniu 28.03.2019r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków PSONI Koło w Rykach, na którym dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

Zarząd Koła PSONI w Rykach:

  1. Przewodnicząca Zarządu Koła – Kornas Krystyna
  2. Sekretarz – Janiszek Jadwiga
  3. Skarbnik – Mądzelewska Barbara

Komisja Rewizyjna:

  1. Przewodnicząca Komisji – Kamela Jadwiga
  2. Sekretarz – Jawoszek Marianna
  3. Członek – Mikusek Kazimiera

Elektor Koła: Janiszek Jadwiga