W dniu 22.12.2021rw obecności Pana Posła na Sejm RP Sławomira Skwarka oraz władz Powiatu, dokonano uroczystego odbioru budynku Warsztatów po trwającej od lipca termomodernizacji. Przypomnijmy, że to w dużej mierze dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Posła oraz naszych władz powiatowych otrzymaliśmy 500 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na termomodernizację budynku Warsztatów. Dziś z dumą i wielką radością patrzymy na nowy wizerunek WTZ. Panu Posłowi, Panu Staroście Dariuszowi Szczygielskiemu, członkom zarządu oraz wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.