W ciągu kilku ostatnich dni w skutek ulewnych deszczy kilkakrotnie zalaniu uległ teren wokół naszych Warsztatów, sytuacja była na tyle groźna, że zmuszeni byliśmy prosić o interwencje Straży Pożarnej gdyż występowało realne zagrożenie wtargnięcia wody do budynku warsztatów . Akcja ratownicza trwała kilka godzin, uczestniczyło w niej 4 zastępy Straży dzielnie walcząc z nieustającym deszczem. Dziś wielkie sprzątanie – ze smutkiem patrzymy na wyrządzone przez wodę szkody z którymi się zmagamy dążąc do przywrócenia w miarę normalnego stanu.