Liczymy na Waszą pomoc – KRS: 0000659300

Każda pomoc zwiększa nadzieje osób niepełnosprawnych na wyrównanie szans życiowych!