SPRAWOZDANIA ZA ROK 2021

Sprawozdanie finansowe

1-wprowadzenie-do-sprawozdania-finansowego-OPP-za-2021

2-bilans-OPP-za-2021

3-rachunek-zysków-i-strat-OPP-za-2021

4-informacja-dodatkowa-OPP-za-2021

Sprawozdanie merytoryczne

5-sprawozdanie-merytoryczne-OPP-za-2021

SPRAWOZDANIA ZA ROK 2020

Sprawozdanie finansowe

1.-Wprowadzenie-do-sprawozdania-finansowego-OPP-za-2020

 

Sprawozdanie merytoryczne

5.-Sprawozdanie-merytoryczne-OPP-za-2020

SPRAWOZDANIA ZA ROK 2019

FINANSOWE

1-Wprowadzenie-do-sprawozdania-finansowego-za-2019

2-Bilans-za-2019

3-Rachunek-zysków-i-strat-za-2019

4-Informacja-dodatkowa-za-2019

MERYTORYCZNE OPP

5-Sprawozdanie-merytoryczne-OPP-za-2019