Spotkanie Wielkanocne 

W dniu 28 marca odbyło się Wielkanocne Spotkanie Uczestników i Pracowników WTZ oraz zaproszonych gości. Spotkaniu temu towarzyszyły pieśni, wiersze oraz przedstawienie ukazujące Misterium Męki Pańskiej w Teatrze Cieni – przygotowane przez instruktorów i uczestników WTZ.