W dniu 25 maja 2014 roku odbyło się na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowych w Rykach Spotkanie Partnerskie w ramach projektu „Punkty Informacyjno-Konsultacyjne”. Na spotkanie zaproszone zostały władze gminy i powiatu ryckiego, jak również przedstawiciele lokalnego biznesu, przedsiębiorcy oraz zaprzyjaźnionych placówek. Spotkanie otworzyła i powitała przybyłych gości pani Bożena Wasilewska – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rykach. Następnie pan Jakub Wróblewski – koordynator projektu z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przedstawił ideę wdrożenia w życie projektu „Punkty Informacyjno-Konsultacyjne” i cele jakie przyświecały temu projektowi. Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie celu i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowych w Rykach, którą zreferował pan Piotr Krupa – instruktor terapii zajęciowej z pracowni fotograficzno-informatycznej.  Następnym w kolejności punktem spotkania była prezentacja Strategii Rozwoju Warsztatu Terapii  Zajęciowej w Rykach i wypracowanych rozwiązań, którą przedstawił pan Zygmunt Klimczuk – koordynator strategii.

W trakcie spotkania uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej zaprezentowali swoje zdolności taneczne w występie „Muzyczny pociąg” i artystyczne w przedstawieniu „Bajka o uczuciach”.

Etapem kończącym spotkanie była dyskusja na temat wdrożonego projektu, a także podpisania deklaracji współpracy  w ramach projektu.