KRESKA ponownie wraca „ z tarczą”

Ponad osiemdziesiąt osób reprezentujących 11 placówek i stowarzyszeń naszego województwa uczestniczyło w Wiosennych Konfrontacjach Teatralno – Muzycznych „PRZYSTANEK TALENTOWO” – w II Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który odbył się 17.05.2018 r. w Nałęczowie.

„Przystanek Talentowo”  to przedsięwzięcie artystyczne skierowane  do młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z województwa lubelskiego.

To wydarzenie szczególne, dające możliwość prezentacji artystycznego dorobku amatorskim zespołom  teatralnym, tanecznym oraz wokalistom. Ukierunkowane na promocję talentów i   umiejętności osób niepełnosprawnych ma jednocześnie wzmacniać ich wiarę we własne możliwości, a także pobudzać do osobistego rozwoju. Przegląd ten to również rodzaj terapii poprzez sztukę. Dwa lata wstecz odbył się pierwszy przegląd i w zgodnej opinii uczestników, gości i organizatorów był ze wszech miar udaną imprezą. W tym roku wystartowało jeszcze więcej zespołów, a poziom jaki zaprezentowali uczestnicy mógł zadowolić najbardziej wybrednych.
Na scenie Nałęczowskiego Ośrodka Kultury zaprezentowali się niepełnosprawni artyści ze Świdnika, Kębła, Nałęczowa, Dęblina, Międzyrzeca Podlaskiego, Janowicy, Bystrzycy,

Dorohuska i Ryk. Soliści i większe grupy śpiewały, tańczyły a także prezentowały małe formy artystyczne i teatralne. Występy artystyczne uczestników oceniało jury konkursowe w skład którego weszli:

  1. Jolanta Pudzianowska-Deszcz -aktorka teatru im. J. Osterwy w Lublinie,
  2. Emilia Osińska-Marczak- instruktor tańca i choreograf,
  3. Piotr Bogumił Kostuchowski – autor i koordynator projektów artystycznych w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Jury nagrodziło najlepszych w każdej kategorii prezentowanej sztuki scenicznej.

I tu  artyści grupy „KRESKA” – uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej  z Ryk – nie pierwszy raz udowodnili swoją klasę.

Laureatem Przeglądu i zdobywcą I miejsca w kategorii soliści został Waldemar Świtaj z Kletni – uczestnik WTZ w Rykach. Jego autorska piosenka pt: „Złe rady” zachwyciła jury. Bardzo mocno podkreślano dojrzały i piękny tekst piosenki, a publiczność zgromadzoną na widowni porwało wykonanie i taneczne dźwięki kompozycji Waldka. Trzeba mocno podkreślić również, że był to debiut tego uczestnika na „dużej scenie”. Jakże udany… Brawo!

II miejsce w tej samej kategorii zdobył Tomasz Dziubak z Ryk – również uczestnik WTZ w Rykach – wykonaniem piosenki „Oddam zegar”. Tomek to już nie nowicjusz w tej „branży”. Jest laureatem także innych przeglądów artystycznych. Zdobył  jury bardzo profesjonalną kreacją sceniczną i przekonującym wykonaniem utworu.

Kreskę nad „o” postawiło zdobycie III miejsca przez artystów z grupy „Kreska” w kategorii zespół muzyczno-taneczny za wykonanie szanty „Przechyły”. Nie małą rolę w osiągnięciu sukcesu – oprócz znakomitego wykonania piosenki – odegrały stroje wykonawców, przygotowana choreografia i scenografia tworząca niepowtarzalny klimat dla „wilków morskich”.

 Dzięki „KRESKA” – jesteście „the Best”!!!

„Talent objawia się temu, kto zechce go zaakceptować. Wystarczy uwierzyć i nie bać się popełniać błędów” to motto Paula Coelho, które często przyświeca grupie artystycznej „Kreska” i mobilizuje do dalszej – oby nadal tak owocnej – pracy.