25 listopada  Grupa Teatralna „Kreska” ze wsparciem terapeutów miała okazję zaprezentować  talenty artystyczne szerszej publiczności i  wzięła udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Opolu Lubelskim. Występowaliśmy w zacnym gronie wielu placówek dla osób niepełnosprawnych  min.: WTZ z Nałęczowa, z Poniatowej, Janowicy, z Puław, ŚDS w Laskach, SOSW w Kęble. Z  zainteresowaniem oglądaliśmy repertuar innych, ale także z wielkim zaangażowaniem przedstawiliśmy własny: „Bajkę o uczuciach” na podstawie utworu Bruno Ferraro, piosenki „Polskie dziewczyny” i „Grosza nie mam”. Docenieni gromkimi brawami i prezentami od organizatorów wróciliśmy z wielka motywacją do dalszej pracy artystycznej.