W związku z odwieszeniem zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej – Kierownik WTZ w Rykach informuje, że z dniem 01.06.2020 r. placówka wznawia dotychczasową działalność w warunkach obostrzeń sanitarnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Informujemy, że w celu powrotu na zajęcia należy zapoznać się z procedurami opublikowanymi poniżej, wypełnić wymagane oświadczenia oraz dostarczyć je bezpiecznie do WTZ.

PROCEDURY-WTZ