Praktyki zawodowe w MARGO P.P.H.U. Mariusz Majchrzak

Głównym celem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Jedną z form tej rehabilitacji jest aktywizacja zawodowa, którą realizujemy poprzez umożliwienie naszym podopiecznym sprawdzenia się w roli pracownika podczas organizowanych praktyk zawodowych na otwartym rynku pracy. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej systematycznie biorą udział w praktykach zawodowych u lokalnego przedsiębiorcy Producenta Ciastek „Margo”.

Zadaniem „praktykantów” jest składanie tekturowych pudełek na ciastka. Podczas pracy osoby niepełnosprawne muszą wykazać się sprawnością manualną, dokładnością, starannością oraz umiejętnością pracy w zespole. Uczestnicy uczą się przyjmować konstruktywną krytykę i poprawiać błędy w pracy. Wielu z naszych podopiecznych wykazało ogromne zaangażowanie i odpowiedzialne podejście do powierzonych obowiązków. Wiele osób nie wymaga już pomocy instruktora podczas wykonywanej pracy – co jest dla nas wszystkich ogromnym sukcesem i sprawia nam radość.