Pracownia umiejętności społecznych

W naszym Warsztacie funkcjonują dwie pracownie umiejętności społecznych. Głównym ich celem jest przygotowanie uczestnika do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie. Panie terapeutki prowadzące pracownie koncentrują się na zwiększaniu zaradności życiowej naszych uczestników poprzez treningi: czystości, ekonomiczny, kulinarny. Nasi podopieczni uczą się nawiązywania dialogu i prowadzenia rozmów, aktywnego słuchania, odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne, asertywności, zachowania w grupie.

W pracowniach umiejętności społecznych nasi uczestnicy wykonują różne prace, doskonalą już znane techniki pracy i poznają nowe. W okresach przedświątecznych wykonują kartki i stroiki, które wystawiane są na kiermaszach. Angażują się w prace porządkowe i ogrodnicze na terenie i w budynku naszego Warsztatu. Odpowiednio skonstruowane programy pozwalają naszym uczestnikom rozwijać wyobraźnię, ekspresje twórczą, samoświadomość.