PRACOWNIA INFORMATYCZNO – MULTIMEDIALNA

Uczestnicy pracowni informatyczno – multimedialnej uczą się pracy na komputerze, korzystania z programów biurowych, przepisują i edytują tekst w programie Word, wykonują obliczenia w programie Excel, tworzą prezentacje multimedialne w programie Power Point, korzystają z programów graficznych do obróbki zdjęć cyfrowych, oraz innych programów, które mają za zadanie rozwinąć zainteresowania uczestników. Pracownia informatyczno – multimedialna zajmuje się tematyką związaną z informatyką w szerokim tego słowa znaczeniu.

Uczestnicy w ramach terapii pomagają w robieniu zdjęć na imprezach odbywających się na terenie WTZ, pomagają w tworzeniu zaproszeń, kart świątecznych i okolicznościowych, gazetek ściennych. Pracownia cyklicznie organizuje projekcje filmów dla uczestników w ramach filmoterpii. Prezentujemy filmy o różnej tematyce przy wykorzystaniu nowoczesnego projektora multimedialnego.

W ostatnich latach komputer stał się nieodzowną częścią naszego społeczeństwa i życia, dlatego nabyte umiejętności w pracowni informatyczno-multimedialnej, pomogą uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia na rynku pracy, oraz w życiu codziennym. W pracowni informatyczno-multimedialnej znajduje się pięć stacji roboczych i jeden serwer, kolorowa drukarka atramentowa i skaner, a także aparat cyfrowy oraz kamera cyfrowa.