17 lutego br.  Rada Ministrów przyjęła pierwszą polską Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

– Strategia będzie mapą drogową polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Realizacja działań zawartych w strategii ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pierwsza-polska-strategia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami/