Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

realizując wynikający z przywołanych przepisów obowiązek informacyjny,

informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rykach ul. Wyczólkowskiego 12

Poniżej udostępniamy tzw. klauzule informacyjne zawierające podstawowe informacje o przetwarzanych przez Stowarzyszenie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.

dla członków Stowarzyszenia
dla darczyńców
dla kandydatów do pracy
dla kontrahentów
dla osób oczekujących na przyjęcie
dla osób, które udostępniły wizerunek dla celów promocji
dla pracowników
dla uczestników
dla wolontariuszy
dla zleceniobiorców-usługobiorców