Od 16 kwietnia do odwołania obowiązuje w naszym kraju nakaz zakrywania ust i nosa.

Jeśli chodzi o osoby, które są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa wyszczególniono na stronie Ministerstwa Zdrowia wyjątki:

  1. dzieci do 4. roku życia;
  2. osoby poruszające się samochodem same, z domownikami lub dziećmi do 4 lat;
  3. osoby, które mają problemy z oddychaniem (nie jest wymagane okazanie orzeczenia lub zaświadczenia),
  4. osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (również nie jest wymagane okazanie orzeczenia lub zaświadczenia);
  5. duchowni sprawujący obrzędy religijne;
  6. żołnierze wykonujący zadania służbowe;
  7. rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie;
  8. kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni (pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną);
  9. osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osób mających bezpośrednio styczność z interesantami lub klientami;
  10. żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.

Dodatkowo, osoby wykonujące czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych mogą zakrywać twarz za pomocą przyłbicy. Jednak pod warunkiem, że miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług są oddzielone przesłoną ochronną.