Jedynie prawidłowe korzystanie z maski ochronnej zwiększa ochronę przed zakażeniem koronawirusem.

Jak zakładać, nosić, zdejmować i bezpiecznie wyrzucić maskę ochronną?

  1. Przed założeniem maski umyj dokładnie ręce środkiem na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.
  2. Zasłoń maską starannie usta i nos i przymocuj maskę tak, żeby szczeliny między twarzą a maską ochronną były jak najmniejsze.
  3. Unikaj dotykania maski podczas jej noszenia. Jeśli przypadkiem dotkniesz maskę, umyj dokładnie ręce środkiem na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.
  4. Wymień maskę ochronną na nową, kiedy zrobi się wilgotna.
  5. Nigdy nie używaj ponownie maski ochronnej jednorazowego użytku.
  6. Żeby zdjąć maskę, chwyć ją od tyłu za wiązanie ( nie dotykaj przedniej powierzchni maski) i zdejmij, a następnie wyrzuć do zamykanego kosza na śmieci.
  7. Umyj dokładnie ręce środkiem na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.