IV EDYCJA KONKURSU KARAOKE „MAM TĘ MOC”

Muzyka jest niezastąpionym elementem działań w pracy terapeutycznej. Atmosfera swobody, niewymuszonej dyscypliny i nastrój radości jakie ze sobą niesie pozwala na swobodą ekspresję i wyrażanie swoich uczuć. Muzyka redukuje stres, depresję, lęki, motywuje do aktywności poznawczej i ruchowej. Zwiększa poczucie bezpieczeństwa, podnosi samoocenę, wzmacnia siły i  wiarę we własne możliwości. 

Uczestnicy podczas wspólnego muzykowania uczą się nawiązywania kontaktów społecznych i pozytywnych relacji. Zajęcia umuzykalniające (w tym karaoke) służą ćwiczeniu pamięci, spostrzegawczości, kształtowaniu wyobraźni i rozwijają myślenie. Poznając kanony polskiej muzyki rozrywkowej uczestnicy rozwijają zainteresowanie kulturą muzyczną i wzrasta poziom ich aspiracji kulturalnych.

W dniu 16.02. 2018 r. na zajęciach umuzykalniających został zainaugurowany konkurs piosenki w ramach IV edycji Miedzypracownianego Konkursu Karaoke zatytułowany „Mam tę moc” o Nagrodę Kierownika WTZ w Rykach.

W konkursie możliwość udziału mają wszyscy uczestnicy z każdej pracowni WTZ. Odbędzie się 12 spotkań z piosenką, z których każde będzie poświęcone innej tematyce. Tekst piosenki winien zawierać tzw. „Słowo-Klucz”, obowiązujące na danym spotkaniu. Kluczowe słowa to m.in.: Zabawa, Imię, Pojazdy, Kolory, Przyroda, itp.

Trafność i niebanalność w doborze repertuaru, poprawność i oryginalność wykonania, choreografia i kreacja sceniczna oraz ogólne wrażenie artystyczne to kryteria, według których wybrane Jury oceniać będzie uczestników konkursu.

Zwycięzcy (Pracownia) spotkania otrzymają cenne nagrody, które przydatne będą podczas zajęć w konkretnej pracowni.

Nagrody przewidziane w konkursie są bardzo dużą motywacją do wspólnej pracy w grupie w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu i pozyskania dla pracowni jednej z ufundowanych nagród. Budzą również ducha zdrowej rywalizacji – mobilizującego do rozwoju i doskonalenia siebie, przełamywania barier wstydu i tremy przed występem publicznym, a co za tym idzie wzmacniają poczucie własnej wartości.

Konkursy tego rodzaju (nagroda-jako wzmocnienie pozytywne) motywują również do nauki poprawnego śpiewania znanych i popularnych piosenek, które później chętnie wykonywane są przez uczestników WTZ podczas organizowanych ognisk, wycieczek i innych imprez kulturalnych służących szeroko pojętej integracji.