Publicznie dajemy świadectwo uznania godności, która przecież przysługuje każdemu z tytułu bycia istotą ludzką!

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej zostały utworzone w dniu 15 grudnia 2003 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rykach.

Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społeczno – zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. Zostały stworzone z myślą o osobach o różnym stopniu niepełnosprawności niezdolnych do podjęcia pracy. Uczestnictwo w WTZ jest jedną z dwóch podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Skierowanie na warsztaty wydają – wpisując do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Działalność Warsztatów finansowana jest ze środków PFRON oraz ze środków starostwa powiatowego.

Głównym założeniem tego typu rehabilitacji jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy poprzez m.in. budowanie pewności siebie, rozwijanie umiejętności wykonywania codziennych czynności, psychofizycznych sprawności oraz umiejętności zawodowych. Uczestnicy WTZ mają również zajęcia muzyczne, teatralne, z psychologiem, logopedą, zajęcia ruchowe. Indywidualny program zajęć ustalany jest przez zespół rehabilitacyjny (radę programową), który cyklicznie dokonuje oceny efektów rehabilitacji.

Zajęcia w Warsztatach odbywają się przez cały rok, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej, 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Warsztaty oferują aktywności z obszaru rehabilitacji społecznej i zawodowej osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnikami Warsztatu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Staramy się proponować uczestnikom aktywności zbliżone do tego, czym zajmują się zawodowo ludzie dorośli oraz takie, które pomagają im włączać się w życie społeczne. Poprzez terapię uczestnicy rozwijają swoje możliwości i talenty, biorą udział w wystawach, konkursach, przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych. Nasze Warsztaty działają prężnie na polu kulturalno-oświatowym.

 

Każdego roku posiadamy bogaty KALENDARZ IMPREZ:

 

• Zabawa karnawałowa

• Walentynki

• Dzień Kobiet i Mężczyzn

• Tłusty Czwartek

• Spotkanie wielkanocne

• Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

• Powitanie lata

• Święto Pieczonego Ziemniaka

• Dzień Edukacji Narodowej

• Obchody Dnia Odzyskania Niepodległości

• Zabawa andrzejkowa

• Spotkanie opłatkowe

• Wycieczki kilkudniowe i jednodniowe

• Zielona Szkoła

• comiesięczne wyjazdy na basen

Co miesiąc organizujemy też taneczne zabawy urodzinowo-imieninowe, wyjazdy na basen oraz cyklicznie wyjazdy do Teatru Muzycznego, ogniska, kuligi, wspólne wyjścia do parku, na wystawy.

 

W zajęciach w WTZ w Rykach uczestniczy 60 osób. Posiadamy 12 pracowni terapeutycznych:

 

• gospodarstwa domowego

• krawiecka

• plastyczna

• fotograficzno-informatyczna

• stolarsko-rękodzielnicza

• bukieciarska

• artystyczna

• fryzjerska

• witrażu

• technik różnych

• umiejętności społecznych (dwie pracownie)

W naszych Warsztatach zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę: instruktorów terapii zajęciowej, instruktorów zawodu,  psychologa, fizjoterapeutę i pracownika socjalnego, którzy poza prowadzeniem zajęć wynikających z programu placówki aktywizują osoby upośledzone umysłowo do włączania się w działania lokalnej społeczności. O prawidłowe funkcjonowanie placówki dbają pracownicy administracji i obsługi technicznej. Zajęcia w naszej placówce pozwalają zapomnieć o niepełnosprawności, dostarczają radosnych przeżyć i wzruszeń. Kształtują prawidłowe postawy społeczne. Przygotowują do samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku.