Tematem przewodnim tegorocznego balu karnawałowego były tradycje i obyczaje ludowe. Podczas wspólnej zabawy uczestnicy mieli okazje poznać zwyczaje, tańce, pieśni oraz stroje z różnych regionów Polski.